anasayfa ürünler uygulamalar hakkımızda hizmetler referanslar iletişim
İnteraktif Adresli Sistemler Tehlike Yönetim
Sistemi
Konvansiyonel
Sistemler
Yangın Telefon Haberleşme Acil Durum Seslendirme ve Acil Tahliye Adresli Acil Durum Aydınlatma&Yönlendirme Güvenlik
Sistemleri
Aktif Hava Örneklemeli Sistemler

İnteraktif : Her bir dedektör, bulunduğu mahalin özelliğine göre, özel parametrelerle programlanır. Anolog Adresli ve diğer Intelligent Adresli sistemlerden en önemli farkı, dedektörlere programlanan interaktif algoritmik parametrelerdir. Algo-Tec™ her yangın sensöründen gelen bilgiyi değerlendirir ve bu bilgiden öğrenme yeteneğine sahiptir.

Bu basit olarak, bir sensör kirlenmeye başladığında veya kirli bir ortamda bulunduğunda  otomatik olarak alarm eşik seviyesini arka plandaki seviyesine göre kompanze etmektedir. (Eşik kompanzasyonu).

Daha karmaşık Algo-Tec™ fonksiyonları, gerçek yangın hadisesi ve yangın olmayan durumları  birbirinden çok kolay ayırt edebilmekle birlikte, olası çevresel etkileri filtreler veya sıcaklıktan oluşabilecek değişim etkilerine göre hassasiyetini artırabilir.

Sensörler ve Algo-Tec™ karar verme mekanizması arasındaki kararlılığın net sonucu, yüksek performans, yanlış alarmlara bağışıklık ve daha hassas yangın algılama olarak karşımıza çıkar.

 

Dijital Adresli : Sensörler ve kontrol cihazları arasındaki veri alış verişi dijital protokol üzerine kurulmuştur. Algo-Tec™ protokolü, 6000 serisi tarafından kullanılmaktadır ve sistem yüksek seviyede verinin transferine izin vermekle birlikte, anolog adresli sistemlere göre daha detaylı bilginin iletimini sağlamaktadır. Şunu belirtmek gerekir ki; çoğu anolog adresli sistem digital haberleşme yöntemini kullanır fakat, Algo-Tec™ protokolünde olduğu gibi, yüksek seviyelerdeki veri iletimini gerçekleştiremez.

Tüm hız, stabilite, mükemmel EMC ve güvenlik kriterleri, Algo-Tec™ dijital sinyalizasyonunun değerini artırmaya hizmet etmektedirler. Gelişmiş son teknoloji ürünü Algo-Tec™ dijital adresli sistemini seçmek varken, neden eski, modası geçmiş anolog sisteme yönelesiniz ki?


  FAST™Adresleme Protokolü : FAST™ Firmware Addressed Secure Technology (Üretimde Adreslenmiş Güvenli Teknoloji). FAST™ adresleme protokolü, anolog adreslemeden daha güvenli, kolay, gelecekte çıkabilecek genişlemelere esnek cevap veren ve maliyeti düşüren bir yapıdır.

Her Algo-Tec™ 6000 serisi cihaz, fabrikada programlanmış olan tek bir seri numarası ile üretilir. Cihazın üzerinde seri numarasını barındıran 3 adet barkod bulunur. FAST™, tüm DIL anahtar ve adres kartları gibi demode, hata veren ve zaman alan eski teknoloji ürünü işlemlerin üstesinden kolayca gelmektedir.

RVAV™ : Sistem bir kez FAST™ protokolü ile adreslendiğinde her Algo-Tec™ cihazının doğru adresini onaylamak için, cihaz üzerinde bulunan LED indikatör adres numarasını göstermek için kullanılır. LED, anlaşılması çabuk ve kolay olan basit kodlu darbe mekanizmasına sahiptir. Kontrol paneli tüm cihazlara RVAV™ sinyali gönderdiğinde, RVAV™ testi cihazların doğru adreslendiğini ve doğru haberleştiğini görmemize yarar.

 

Projeler ve cihaz etiketleri RVAV™ testi sırasında kontrol edilir ve çalışan diğer 3. parti sistemlerle olan bağlantılar etkilenmez.

 

 

6400 Serisi Kontrol Sistemi : Protec’in büyük sistemleri için geliştirdiği 6400 serisi system 2 loop’tan başlayarak 400 loop’a kadar genişleyebilen, Entegre senkronizasyon ile 800 loop’a çıkabilen, toplamda 100.000 cihaza destek veren gelişmiş bir yapıdır.

 

Panel üzerinde standart olarak büyük LCD ekran, QWERTY Keypad ve Printer bulunmaktadır. Bu özellikler son kullanıcıya mahal isimleri değişikliği gibi işlemlerde büyük kolaylık sağlamaktadır. Printer üzerinden istenilen bilgiler yazdırılıp kayıtlara alınabilmektedir. Her bir 6400 sistem panel 8 siren hattı, 6 kontak çıkışı, 6 adet harici 24V DC besleme özelliklerini desteklemektedir. Bunun yanında tüm 6400 paneller üzerinde On-Board network kartı mevcuttur.

 

Kontrol paneli diğer bina entegrasyon sistemleri ile modülleri vasıtası ile Bacnet, OPC, Modbus gibi protokollerde Entegre olabilmektedir. Ayrıca IP modülü vasıtası ile tek bir merkezden, çeşitli şehirlerde kurulmuş sistemlerin izlenmesi bile kolaylıkla yapılabilmektedir.


6300 Serisi Kontrol Sistemi : Protec’in küçük ve orta büyüklükteki projeler için geliştirdiği 6300 serisi system 1 loop’tan başlayarak 4 loop’a kadar genişleyebilen, 32 panelin birbirleri ile network yapabildiği, toplamda 128 loop’a çıkabilen ve 25.000 cihaza destek veren kompakt bir yapıdır.

 

Panel üzerinde standart olarak 2 satır LCD ekran, menu control butonları ve opsiyonel olarak printer bulunmaktadır. Printer üzerinden istenilen bilgiler yazdırılıp kayıtlara alınabilmektedir. Her bir 6300 sistem panel 4 siren hattı, 4 kontak çıkışı, 2 adet harici 24V DC besleme özelliklerini desteklemektedir. Bunun yanında tüm 6300 panellere network kartı da takılabilmektedir.

 

Kontrol paneli diğer bina entegrasyon sistemleri ile modülleri vasıtası ile Bacnet, OPC, Modbus gibi protokollerde Entegre olabilmektedir. Ayrıca IP modülü vasıtası ile tek bir merkezden, çeşitli şehirlerde kurulmuş sistemlerin izlenmesi bile kolaylıkla yapılabilmektedir.


İnteraktif Sensörler :

                  

Protec Algo-Tec™ 6000 ve 6000PLUS İnteraktif Yangın Sensörleri, zarif, estetik, düşük profilli yapıları ile modern çalışma ortamlarında göze çarpmayan bir görüntüye sahiptirler. Tüm sensörler çok çeşitli montaj tabanları ile sunulurlar. Bunlar, izolatörlü taban, yüksek verimli siren ihtiva eden tabanlar, ve kombine siren-flaşör ihtiva eden tabanlardır. Tüm sensörler, anti-tamper güvenlik vidası ve LED indikatör ile donatılmışlardır. Protec Algo-Tec™ 6000 interaktif Yangın Sensörleri, maksimum gerçeklilik ve yanlış alarmlara bağışıklık için, ileri seviye algoritmalardan yararlanırlar. Protec Algo-Tec™ 6000 Ýnteraktif Yangın Sensörleri, bulundukları ortamdan öğrenme kapasitesine sahiptir ve interaktif karar verme algoritmalarını, stabilite, eşik kompanzasyonu ve ileri seviyede performans için uygularlar.


   

Sirenli Flaşörlü & Konuşan Dedektör

Otel odaları, hastane odaları, yatahhaneler gibi hacimlerde, uyuyan insanların işitebileceği 75 dB ses gücünü noktasal olarak dağıtılmak için kullanılır. Anons yapabilme kabiliyetine sahip başka bir model dedektör ise acil anons sistemlerine gerekliliği ortadan kaldırmaktadır.

 

Dedektör üzerine programlanabilen anonslar çeşitli mesajlar olarak maheldeki insanlara duyurulabilir. Tamamen Protec mühendislik kadrosu tarafından geliştirilmiştir.

 

 

Optik Duman Dedektörleri

Optik duman dedektörlerinin kullanım amacı; için için yanan, gözle görülemeyen dumanı ve duman çıkaran alevli yangınları kolay ve çabuk bir şekilde algılamaktır. Yüksek kalitedeki optoelektronik sistem, geniş duman spektrumlarına, homojen bir tepki vermek için tasarlanmıştır. Bu spektrum renksiz dumandan başlar ve kara dumana kadar genişler. Optik duman dedektörleri üzerinde kırmızı renkte bir LED indikatör bulunmaktadır. Bu LED, dedektörün dumanı algılamasıyla birlikte aktif olur.

Isı Dedektörleri

Isı dedektörlerinin kullanım amacı, ani veya yavaş yavaş yükselen ısıdaki değişimleri algılamaktır. Isı dedektörleri üzerinde kırmızı renkte bir LED indikatör bulunmaktadır. Bu LED, dedektörün ısıyı algılamasıyla birlikte aktif olur.

 

Isı dedektörleri, aslında, NTC termistör ve bu termistörden gelen bilgileri değerlendiren bir elektronik devreden oluşmaktadır. NTC termistörün alarm seviyesi set edilmiş bir değerdir ve ortam sıcaklığı bu değere ulaştığında dedektör alarm konumuna geçer. Ayrıca ortam sıcaklığında, belirli bir süre içinde, belirgin bir ani artış olması sonucu dedektör alarm konumuna geçer.

Kombine Optik Duman & Isı Dedektörleri

Daha önce bahsi geçen optik duman dedektörleri ile ısı dedektörlerinin tüm özelliklerini ihtiva eder. Kombine dedektörlerin kullanım amacı; olası bir dumanlı yangını veya ısıdaki artışları algılamaktır.

Kombine optik ve ısı dedektörleri üzerinde kırmızı renkte bir LED indikatör bulunmaktadır. Bu LED, dedektörün dumanı ya da ısıyı algılamasıyla birlikte aktif olur.

 

 

Kombine Optik Duman & Isı & CO (KArbonmonoksit) Dedektörleri

Optik duman dedektörleri ve ısı dedektörlerinin tüm özelliklerininin yanında ayrıca yangın anında ortaya çıkan CO (KArbonmonoksit) gazını algılayan sensörü de ihtiva eder. Özellikle pamuk ve kağıt ihtiva eden mahallerde çok erken ve etkili davranış sergiler. Otel odalarından pamuk fabrikalarına kadar bir çok mahalde standart optik detektörlerden çok daha hızlıdır.

 

Sirenli Flaşörlü Dedektör Tabanı

Otel odaları, hastane odaları, yatahhaneler gibi hacimlerde, uyuyan insanların işitebileceği 75 dB ses gücünü noktasal olarak dağıtılmak için kullanılır.

 


Alarm Butonu

Alarm butonlarının kullanım amacı; yangını gözlemlemiş ve ortamda bulunan kişinin, binada bulunan diğer insanların tahliye edilebilmesi için butona basmasıdır. Butona basıldığında sirenler çalar ve bina boşaltılır. Alarm butonu bir çeşit kontaktır. Buton üzerinde bulunan cama basıldığı anda alarm konumuna geçer. Alarm butonu üzerinde kırmızı renkte bir LED indikatör bulunmaktadır. Bu LED, üzerine basılmasıyla birlikte aktif olur

Giriş “Input” Modülü

Kontak tipi çakışları olan cihazları yangın algılama sistemine adapte etmek için kullanılırlar. Örneğin;

-          Yangın vanalarının izlenmesinde(açık-kapalı),

-          Yangın pompalarının izlenmesinde(devrede, alarm, arıza),

-          Çeşitli mekanlardaki yangın kontrol panellerinin izlenmesinde(alarm, arıza, gaz boşaldı)

-          Sprinkler alarm vanalarının izlenmesinde(alarm, arıza)

-          Flow switch’ lerin izlenmesinde(alarm)

-          Gaz algılama panellerinin izlenmesinde(seviyeli ön uyarı, alarm)

-          Otomasyon panellerinin izlenmesinde(alarm, arıza)

-          Duman damperlerinin izlenmesinde(açık-kapalı)

Çıkış “Output” Modülü

Yangın algılama sistemi vasıtası ile çeşitli işlemler yapan sistemlerin devreye girmesi veya devre dışı bırakılması için kullnılırlar. Örneğin;

-          Yangın pompalarının devreye sokulmasında

-          Kapıların kapatılması veya açılması

-          CCTV sisteminin devreye sokulması

-          Duman damperlerinin açılıp kapatılması

-          Asansör kontrolü

-          Basınçlandırma fanı kontrolü

-          Acil tahliye sistemlerinin çalıştırılması

-          Havalandırılmanın durması veya çalıştırılması

-          Gaz kesme vanalarının kapatılması

Çoklu Giriş “Input” ve Çıkış “Output” Modülü

Yukarıda özellikleri sayılan modüllerin çoklu olarak versiyonları mevcuttur. 16 giriş, 16 çıkış, 16 giriş-16 çıkış gibi, kendi özel muhafazasında temin edilmektedir.

 

Alev Dedektörü

Alev dedektörlerinin kullanım amacı; gözle görülebilen veya görülemeyen alevli, dumansız yanıcı sıvı ve gaz yangınlarını, açık sahadaki karbon ve plastik bazlı yangınları kolay ve çabuk bir şekilde algılamaktır. Yüksek kalitedeki sistem, geniş Iinfared (kızılötesi) spektrumlarına, homojen bir tepki vermek için tasarlanmıştır. Bu spektrum 0.7 micro m. İşik dalga boyundan başlar ve 1.1 micro m.ye kadar genişler.

                      

 

Fuzzy Logic kabiliyeti sayesinde lineer ve gerçek ölçümler ve değerlendirmeler yapabilmektedir. IR3 alev dedektörlerinde 3 sensör mevcuttur. Alev dedektörünün kalbi 3 ayrı sensörden oluşmaktadır.

Sensör A : Pyroelektronik sensör A,  4.0 micro m. ile 4.8 micro m. arasındaki CO2 spektral dalga boyundaki kızılötesi alev gazına duyarlıdır.

Sensör B : Pyroelektronik sensör B,  5.1 micro m. ile 6.0 micro m. arasındaki kızılötesi alev radyasyon kaynaklarına duyarlıdır.

Sensör C : Silikon foto diyot C, 0.7 micro m. ile 1.1 micro m. arasındaki güneş radyasyon kaynaklarına duyarlıdır.

Fuzzy Logic kabiliyeti sayesinde lineer ve gerçek ölçümler ve değerlendirmeler yapabilmektedir


Lineer Duman “BEAM” Dedektörü

               

Thefirebeam dedektörler; kendinden ayar “motorised self-aligning head” özelliği ile devreye alma sırasında ayar yapma problemini ve zaman kayıplarını önler. İşletme sırasında, özellikte esneyen çelik konstrüksiyon yapılarda hatalı alarmlara karşı tek çözümdür.

 

Motor Kontrollü Sistem : Dedektör içindeki step motorlar sayesinde X ve Y koordinatlarında karşısındaki reflektörü bulabilen sistemdir. Sistem otomatik modda bırakıldığında binadaki esnemelerden kaynaklanan arıza problemlerini, otomatik olarak koordinat değiştirip tekrardan reflektörü bulabilen özelliği ile bertaraf eder. Bu da, doğru çalışma ve minimum işletme-bakım maliyetini düşüren, son kullanıcı için çok faydalı bir işlevdir.

  

Reflektör : Alıcı ve verici tek ünitede bulunur, reflektörden geri dönen sinyal izlenerek algılama yapılır. Kablo ve işçilikde önemli tasarruf sağlar. Thefirebeam, az enerji gerektirir, düşük çalışma ve alarm akımı çeker. İlave güç kaynağı gerektirmeden çözüm yapabilme olanağı kablolamada avantaj sağlar.    

       

Uzaktan Kontrol Ünitesi : LCD Ekranlı kumanda ve izleme paneli yüksek seviyede merdiven, iskele, forklift vb. ihtiyaç olmaksızın, göz hizasında işlem olanağı sağlar. Hassasiyet ayarı, zaman gecikme ayarı yapabilir. Hava kalitesini ve ortam sıcaklığını izleme olanağı sağlar.

 

Koruma Sınıfı : IP65; toz ,buhar, basınçlı su vb olumsuz koşullardan etkilenmez, suyun icinde bile çalışır. Aşağıda IFSEC fuarında, içinde balık olan bir akvaryumda çalışan cihazları görebilirsiniz.


Copyright © 2005-2012 Protek Mühendislik. Tüm hakları saklıdır. Bir kısmı veya tümü kopyalanamaz. info@protek.gen.tr